Volg ons ook op:

Weer

Wat is het Berghjournaal?

Het Bergh-journaal wordt gemaakt voor alle clienten van de Willem van den Bergh terwijl de groepsleiding er ook een graantje van meepikt.
Het is een tv programma van een uur met een 15 tal onderwerpen. Het is een informatief programma voor alle bewoners met een mix van ontspannende (veelal muzikale) onderwerpen en informatie voor de clienten. 
De informatieoverdracht i.s.m. de bewonersinforaad is van belang omdat weinig clienten kunnen lezen. Ongeveer 70 tot 90 bewoners wonen de live uitzending bij en de bewoners op de leefgroepen kunnen kijken naar 1 van de 5 tv uitzendingen (het wordt 4 keer herhaald). 
Door de deconcentratie kunnen veel clienten de live uitzending niet zien. Zij kregen vanaf december 2000 wekelijks een kopie op video. Deze wordt direct op video gezet en als de uizending om 15.00 afgelopen is, krijgen de groepen die buiten het terrein van "de Willem" wonen hem gelijk mee. Nu gaan er naar bijna alle woningen 2 uur na de uitzending DVDs met de post.

De geschiedenis van het Berghjournaal

 

Het eerste Berghjournaal werd in de zomer van 1982 uitgezonden. Het was een uitzending die vooraf ging aan het zomerfeest met veelal zwartwit beelden uit voorgaande jaren. Saskia Engelenburg presenteerde deze uitzending. In de drie jaar die volgden werden er vanuit de achterzaal van het restaurant maandelijks live uitzendingen gemaakt. 

 

In 1985 verhuisde het berghjournaal naar de vrijdagmiddag en werd er gekozen voor een wekelijkse uitzending. Inez Tollenaar werd het gezicht van het half uur durende programma dat toen vanuit het hoofdgebouw werd gemaakt.
In 1987 werd de lengte van een uitzending een uur en werd onder andere de rubriek de jarige van de week geboren. Andere rubrieken waren bouwvaria met meneer bouwgraag, de doehoek, het paviljoen van de maand,een logopedie verhaaltje enz. Er kwam steeds meer publiek bij de uitzending en dat was dan ook de reden dat er in 1989 een tijdje uitzendingen werden verzorgd vanuit het Kruispunt. 
In 1991 vond er een reorganisatie plaats op de Willem van den Bergh. Door alle veranderingen was er behoefte ontstaan voor meer informatie overdracht vanuit de organisatie naar de bewoners. 
De bewonersinforaad werd geinstalleerd en beleidszaken werden vanaf dat moment ook besproken in het Berghjournaal. 
Van 2005 tot 2009 werd het Berghjournaal ook in Monster op het Westerhonk uitgezonden. In 2008 startte we ook met een maandelijkse mini uitzending voor de lokale omroep Nens. Dit kwam omdat beide instellingen 1 organisatie vormde. De naam werd in die periode gewijzigd in `s Heeren Loo enzo. 
Sinds 2009 wordt het Berghjournaal gemaakt door deelnemers van de dagbesteding . De inbreng van de deelnemers is groot en de uitzendingen worden nu vaak gepresenteerd door clienten. Patrick en Jeroen zijn de vaste presentators.

Mijn account


Niet ingelogd!

Vrienden en sponsoren